ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำเสนอระบบบันทึก Certification ให้กับกองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี