ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทพันธมิตรและบริษัทชั้นนำ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี ๒๕๖๔