บรรยากาศกิจกรรม Halloween Movie 2023 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ