การประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7/2566 เพื่อรายงานผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์