ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 43 และพิธีมอบประกาศนียบัตร “Digital ID by TUC-CA Ready Award”