ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมรายงานผลการตรวจ VA Scan ร่วมกับทีมที่ปรึกษา