กิจกรรม 🎶ดนตรีริมน้ำ RIM NAM MUSIC @RMUTT LIBRARY ครั้งที่ 1 ณ บริเวณสระน้ำด้านข้างอาคารวิทยบริการ