ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ร่วมรับฟังการแนะนำโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ