พิธีเปิดงานนิทรรศการ “สนุกกับเคมีมหัศจรรย์ ” จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารวิทยบริการ