นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดธรรมปัญญา จังหวัดนครนายก