มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับ ในการเข้าร่วมโครงการ From Gen Z to be CEO 2022