รายงานผลการดำเนินงาน

23/08/2021

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage มหาวิทยาลัย (เม.ย.64-มิ.ย.64)

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage […]
23/08/2021

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage มหาวิทยาลัย (ม.ค.64-มี.ค.64)

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage […]
20/08/2021

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage มหาวิทยาลัย (ต.ค.63-ธ.ค.63)

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage […]
13/07/2021

รายผลการดำเนินงาน (Work from Home) ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงาน (Work f […]
06/07/2021

รายผลการดำเนินงาน (Work from Home) ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

สรุปผลการดำเนินงาน (Work f […]
01/04/2021

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage มหาวิทยาลัย (ต.ค.63-ก.พ.64)

จำนวนการเข้าถึงเพจ Fanpage […]
15/12/2020

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2563 (รอบ 1 ปี)

รายงานผลการดำเนินงานในรอบ […]
21/12/2017

สรุปข้อมูลความพึงพอใจ ที่มีต่อรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและสื่อออนไลน์ของ มทร.ธัญบุรี

สรุปข้อมูลความพึงพอใจ ที่ม […]
30/11/2017

สรุปจำนวนสถิติภาพบรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

สรุปจำนวนสถิติภาพบรรยากาศง […]
Library