รายงานผลการดำเนินงาน

21/03/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี) รอบที่ 1 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
16/03/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานพิเศษเงินรายได้ มทร.ธัญบุรี (นางสาวพัชรี ญานสาร) รอบที่ 1 ปี 2566

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏ […]
16/03/2023

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) รอบที่ 1 ปี 2566

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
30/11/2022

สวส.ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้แก่น.ศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธ […]
15/09/2022

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) รอบที่ 2 ปี 2565

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ […]
15/09/2022

รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2565 : นางสาวพัชรี ญานสาร

รายงานผลการดำเนินงานปฏิบัต […]
15/09/2022

รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 : นางสาวณฐิกา ขัติวงษ์

รายงานผลการดำเนินงาน การปฏ […]
15/09/2022

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 : นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

รายการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ […]
08/08/2022

รายงานผลการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช) รายงานปี 2565

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ชื่ […]
Library