ขอแจ้งการปรับเวลาเปิดให้จองห้องออนไลน์ (Booking RMUTT) ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของทุกวัน เริ่มวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง