แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริหารบุคลากรและเงินเดือน (Back Office) และระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากรออนไลน์ (Hr-Online)