ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน๑ระบบ(สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)