ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั้มสูบน้ำอาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง