ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนใจเข้าร่วม โครงการ Notebook เพื่อการศึกษา ประจำปี 2563