จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูปเพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในการเริ่มต้นปีใหม่ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ