ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินโครงการและผลความสำเร็จของโครงการ