ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินศักยภาพความรู้ก่อนและหลัง