ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ห้องปฎิบัติการทักษะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๐ ตัว (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง