ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง