ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ชุด (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)