ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔(สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง