ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโล่รางวัล จำนวน ๓ อัน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง