ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐ แกรม IDEAGEEN (๑x๕) จำนวน ๒๐ ลัง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง