ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก่อสร้าง จำนวน ๓๗ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง