ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการซอฟท์แวร์ IBM SPSS Statistics Base จำนวน ๕ License และซอฟท์แวร์ IBM SPSS Amos จำนวน ๕ License (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง