ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ จำนวน ๔ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง