ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ประชาสัมพันธ์ หน้าจอสัมผัส (Digital Kiosk) จำนวน ๒ เครื่อง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง