ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการพลาสติกที่พัง URBAN จำนวน ๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง