ดาวโหลด Windows และโปรแกรมจากไมโครซอฟต์ฟรี ผ่าน Dreamspark Premium สิทธิพิเศษเฉพาะนิสิตนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เท่านั้น!!!