งาน WWDC เปิดตัว Macbook รุ่นใหม่ และความสามารถใหม่ของ OS X Mountain Lion