ขยายพื้นที่ให้บริการ Wifi บริเวณที่นั่งหน้าร้านสวัสดิการและธนาคารกรุงศรีอยุธยา