ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ป้องกันการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑,๐๐๐ License (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง