ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบริการส่วนกลาง (พื้นที่ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น) จำนวน ๑๒ เดือน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง