ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการฟิล์มติดจอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ อัน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง