ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการออกแบบสื่อมัลติมีเดียบนคราวด์ (CANVA template and theme services) จำนวน ๒ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง