บริษัท เน็กเทค เอเชีย จำกัด แลกเปลี่ยนความต้องการในการพัฒนาระบบนำเสนอระบบ RMUTT Metaverse ภายใน มทร.ธัญบุรี

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมรับฟังการแนะนำระบบ RMUTT Metaverse จาก บริษัท เน็กเทค เอเชีย จำกัด พร้อมด้วย ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบเครือข่ายและความปลอดภัย เพื่อแลกเปลี่ยนความต้องการในการพัฒนาระบบ โดยเน้นการทำกิจกรรมให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต สถานที่สำคัญ แหล่งทรัพยากรข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยแบบเสมือนจริง วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี