ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบบริการ SMS Marketing จำนวน ๑๓๓,๕๑๑ ข้อความ จำนวน ๑ งาน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง