ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบ IC3 Certificate รูปแบบ Site License จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง