ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง