ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลงานวิจัย SciVal จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง