ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางวารสาร จำนวน ๖ ตู้ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง