ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าใช้ระบบฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานยุคใหม่ (New Normal) พร้อมหลักสูตรอบรมออนไลน์จำนวน ๑๘ หลักสูตร จำนวน ๑ งาน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง