ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายแสดงจุดบริการอาคารวิทยบริการ จำนวน ๒๒ อัน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง