ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง