ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Handheld Mobile Computer) จำนวน ๓ เครื่อง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง