ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าทรัพย์สิน (เช่าพื้นที่ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น) จำนวน ๑๒ เดือน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง