เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจัดการเสียงและภาพประชุมออนไลน์ จำนวน ๓ ชุด (สวส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง